Na het eerste contact (telefonisch/per email), plannen we een intakegesprek. Bij kinderen van 4-12, is het eerste gesprek standaard een oudergesprek. Bij jongeren, is dit afhankelijk van de leeftijd en de situatie. Tijdens het intakegesprek maken we een diagnose- en actieplan, waarin de doelen worden vastgelegd. Vooraf bespreken we wat het plan is en hoeveel sessies daarvoor ongeveer nodig zijn.

Als psycholoog, integratief kindercoach, counselor en mediator werk ik kortdurend. Na gemiddeld 10-15 sessies zul je merken dat je kind weer lekkerder in zijn/haar vel zit. Bij kinderen tussen de 4-12 jaar vindt om de 5 kindsessies een oudergesprek plaats. Na het laatste gesprek (bij kinderen van 4-12 is dit een oudergesprek) ronden we de therapie af, zodat je kind zelf weer verder kan. Bij kinderen tussen de 12-19 jaar zullen oudergesprekken worden ingepland in overleg met de jongere.

Naast mijn werkzaamheden als psycholoog, kindercoach, counselor en mediator, verdiep ik mij verder in het vak als integratief kindertherapeut (diploma 2019). Een deel van mijn werkzaamheden worden daarom gesuperviseerd.

Lidmaatschap:
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en bij de koepelorganisatie RBCZ (register beroepsbeoefenaren complementaire zorg).

 

Klachten & geschillen:
Daarnaast ben ik aangesloten bij de klachten- geschillencommissie Zorggeschil in het kader van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).