Soms zijn er momenten, dat uw kind in de pubertijd voor een langere periode niet lekker in zijn/haar vel zit. Voorbeelden van aanmeldklachten:

  • Kinderen die moeite hebben met de drukte op school
  • Kinderen die concentratieproblemen hebben
  • Kinderen die constant in paniek raken voor komende proefwerken of examens
  • Kinden die het lastig vinden om vrienden te maken
  • Kinderen die pesten of gepest worden
  • Kinderen die het lastig vinden om met terechtwijzingen van docenten om te gaan
  • Kinderen die snel agressief reageren
  • Kinderen die last hebben van dwanggedachten en -handelingen
  • Kinderen die steeds minder ondernemen en zich veel terugtrekken
  • Kinderen die aanpassingsproblemen hebben na rouw een echtscheiding

Wellicht maakt u zich zorgen en hebt u behoefte aan een oudergesprek of wilt u graag dat uw kind met iemand buiten het gezin of vrienden kan praten, zodat hij/zij beter kan omgaan met zijn/haar situatie?

Tijdens de behandeling staat de hulpvraag van uw kind en u als ouder centraal. In mijn praktijk help ik ouders en kinderen om zo snel mogelijk weer in zijn/haar kracht te komen. Gemiddeld bestaat de behandeling uit 10 sessies. Ik betrek ouders nauw bij de behandeling en indien nodig houd ik de lijnen met school kort.

Klik hier voor een boodschap van SPRKL speciaal voor jongeren.