12.png

De Integratieve kindertherapie staat voor: kortdurend (meestal 10-15 sessies), vraaggestuurd en gericht op het bevorderen van de kracht van jullie kind. Tijdens de therapie help ik jullie kind op zoek te gaan naar zijn of haar unieke oplossingen voor de eigen klacht,zodat jullie kind weer lekker in zijn/haar vel gaat zitten. De aanmeldklacht van jullie als ouders vormt het startpunt van de behandeling, waarbij ik vervolgens op zoek ga naar het ‘verhaal’ van jullie kind in zijn/haar belevingswereld.

Ik werk vanuit de integratieve methode, omdat ik geloof dat je kinderen en jongeren pas echt kunt helpen als je ze als gelijkwaardig en deskundig in hun probleem ziet en als therapeut niet aan één therapeutische methode gebonden bent. 

Integratieve kindertherapie is een overstijgende vorm van therapie die alle 6 basis verklaringsmodellen (hoe ontstaat een klacht) omvat en het proces van het kind naar het eigen geluk stimuleert, uitgaande van de vraag van het kind.

Deze 6 verklaringsmodellen zijn:

  1. Medisch model: medici onderzoeken en behandelen lichamelijke klachten
  2. Stressmodel: ontspanningstherapeuten onderzoeken en behandelen de stress waaronder een kind lijdt
  3. Gedragsmodel: gedragstherapeuten richten zich op het aan- en afleren van gedrag
  4. Psychodynamisch model: psychoanalytici richten de aandacht op het onverwerkte verleden
  5. Communicatiemodel: systeemtherapeuten behandelen het hele gezinssysteem om kinderen te helpen
  6. Transpersoonlijk model:  Deze therapeuten helpen een kind om beter contact te krijgen met de bestaansgrond, de oorsprong van de mens 

Niet de therapiemethode, maar de hulpvraag van  jullie kind is leidend in de therapie. Door middel van spel, praten, bewegen of andere creatieve middelen, communiceert jullie kind wat de klacht is, waar het echt om gaat. Samen met jullie kind (en jullie als ouders) gaan we op zoek naar oplossingen. 

Voor meer praktisch informatie, klik op de onderstaande kopjes;